Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Националния туристически регистър.

21 юни 2019

Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Националния туристически регистър.

Предложения и коментари може да изпращате до 22 юли 2019 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

Файлове:

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon