Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекр

09 май 2019

Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.

 

Предложения и коментари може да изпращате до 10 юни 2019 г., включително, на следния електронен адрес: edoc@tourism.government.bg

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon