Регистър на Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ на служители от администрацията на МТ

22 август 2018

Регистър на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите на Министерство на туризма през 2020 г.

Регистър на подадените ежегодни декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ от служителите на Министерство на туризма през 2019 г.

 

Регистър на декларации по чл. 35 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служители от администрацията на МТ

№ ПО РЕД Име Длъжност № и дата на подаване Вид Декларация
1 Златина Маринова Николова Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДН1-1/02.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1
2 Николай Илков Вълчев Държавен експерт в отдел Методология, дирекция УМП

ДН1-2/09.05.2018 г.
ДИИ2-35/21.05.2018 г.
ДН3-34/17.05.2018 г.

ДН3-34 от 17.05.2018 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 3

по чл. 35, ал. 1, т. 3

3 Милка Христова Нанова Директор на дирекция ППТ ДИИ2-3/09.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
4 Антоанета Маринова Ангелова Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-4/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
5 Лазарина Иванова Тотова Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-5/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
6 Мая Ненкова Никовска Началник на отдел РТД, ГДТП ДИИ2-6/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
7 Камелия Андонова Андонова Главен юрисконсулт в отдел РТД, ГДТП ДИИ2-7/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
8 Цветелина Николаева Николова-Георгиева Главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2-8/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
9 Георги Иванов Панчев Началник на отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-9/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
10 Златка Ангелова Илкова Държавен експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-10/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
11 Ивайла Богомилова Карадимова Младши експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-11/10.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
12 Емилия Костадинова Иванова Главен специалист в дирекция ФУС ДИИ2-12/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
13 Мирослава Веселинова Мачева Началник на отдел "Методология", дирекция УМП ДИИ2-13/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
14 Станка Иванова Илиева Директор на дирекция ФУС ДИИ2-14/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
15 Кристиана Тенчева Лозанова Младши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП ДИИ2-15/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
16 Юлия Страхилова Гъркова Старши експерт в дирекция ФУС ДИИ2-16/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
17 Иван Богданов Иванов Главен експерт в дирекция ФУС ДИИ2-17/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
18 Мария Енева Йочева Главен експерт в дирекция ВОП ДИИ2-18/14.05.2018 г.
ДИИ2-18/08.06.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 38, ал. 2
19 Радостина Валериева Мирева Младши експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-19/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
20 Таня Миткова Динева Главен експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-20/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
21 Албена Николаева Методиева Директор на дирекция МРИТ ДИИ2-21/14.05.2018 г.
ДИИ2-21/13.06.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 38, ал. 2
22 Евелина Михайлова Панева Старши експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2-22/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
23 Катя Лозанова Първанова Главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2-23/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
24 Гергана Григорова Ракова Държавен експерт в дирекция ППТ ДИИ2-24/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
25 Добромир Велчев Добрев Главен специалист в дирекция ППТ ДИИ2-25/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
26 Гергана Стефчова Нейкова Държавен експерт в дирекция УМП ДИИ2-26/14.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
27 Мариана Ангелова Узунова-Дженкова Главен юрисконсулт  в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-27/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
28 Георги Йорданов Георгиев Главен специалист в дирекция ППТ ДИИ2-28/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
29 Даниела Ангелова Ненкова Държавен експерт, ГД "ТП", отдел РТД ДИИ2-29/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
30 Иван Иванов Живков Финансов контрольор ДИИ2-30/16.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
31 Любомир Борисов Андреев Главен специалист в дирекция ФУС ДИИ2-31/16.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
32 Диана Николова Димитрова Главен специалист, отдел РТД, ГД "ТП" ДИИ2-32/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
33 Ваня Минчева Велкова Старши инспектор ГД ТП ДИИ2-33/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
34 Георги Димитров Мутафчиев Главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2-36/23.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
35 Радиана Стефанова Симеонова-Йонова Главен експерт в отдел "Методология", дирекция УМП ДИИ2-37/23.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
36 Емилия Йорданова Митова Главен счетоводител, дирекция ФУС ДИИ2-38/25.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
37 Георги Алипиев Георгиев Държавен експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2-39/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
38 Никола Веселинов Маневски Старши експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-40/29.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
39 Теменужка Петрова Попова Държавен експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2-41/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
40 Юлиян Яворов Миланов Старши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2-42/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
41 Десислава Стоянова Горова Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-43/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
42 Ралица Димитрова Илиева Младши експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2-44/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
43 Ивелин Василев Славов Директор на дирекция АПОЧР ДИИ2-45/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
44 Екатерина Емилова Дацова Директор на дирекция УМП ДИИ2-46/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
45 Златина Димова Лютова Младши експерт, дирекция МСИОТ ДИИ2-47/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
46 Венцислав Кирилов Терзийски рък. звено "Вътр. одит" ДИИ2-48/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
47 Йонка Георгиева Евтимова държавен инспектор ДИИ2-49/05.06.2018 г.
ДН1-126/19.02.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 1
48 Милка Иванова Паралска главен експерт ГДТП отдел СПППТ ДИИ2-50/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
49 Аделин Здравков Младенов главен експерт, отдел РТД, ГДТП ДИИ2-51/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
50 Миглена Ивайлова Куцева старши експерт, отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-52/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
51 Красимир Григоров Шалев младши експерт, отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-53/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
52 Цветелина Антонова Вълкова младши експерт, отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-54/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
53 Венелина Въткова Червенкова началник на отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-55/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
54 Савина Танева Недялкова държавен експерт, отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-56/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
55 Добри Колев Атанасов Главен експерт в отдел РТД към ГД "ТП" ДИИ2-57/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
56 Емилия Момчилова Цветкова Старши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2-58/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
57 Маринела Юриева Христова Главен експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2-59/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
58 Златина Маринова Николова Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-60/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
59 Георги Юриев Чешитев Юрисконсулт в отдел АПТИС,ГД ТП ДИИ2-61/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
60 Мария Василева Луднева Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-62/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
61 Адреана Христова Каишева началник на отдел АПТИС, ГД ТП ДИИ2-63/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
62 Борис Бончев Бонев младши експерт, дирекция МРИТ ДИИ2-64/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
63 Елеонора Величкова Добрева държавен експерт в отдел РТД, ГД ТП ДИИ2-65/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
64 Асен Тодоров Тодоров Главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2-66/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
65 Лиляна Василева Кирчева-Арсова Главен директор на Главна дирекция "Туристическа политика" ДИИ2-67/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
66 Красимира Николаева Карчева Началник на отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-68/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
67 Петър Христов Градинаров Младши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП ДИИ2-69/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
68 Марио Евмениев Иванов Главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-70/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
69 Василка Миткова Цанева Главен юрисконсулт в отдел ККД, дирекция УМП ДН1-100/20.08.2018 г.
ДИИ2-71/06.06.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
70 Пламен Владимиров Бакалов Главен специалист в дирекция МСИОТ ДИИ2-72/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
71 Руслан Тимерфаязович Нургалиев Старши експерт в отдел АПТИС, ГД ТП ДИИ2-73/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
72 Димитър Веселинов Димитров Главен експерт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-74/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
73 Лилия Панкова Зерлиева старши експерт -юрист, дирекция МСИОТ ДИИ2-75/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
74 Стоянка Любенова Танева Главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-76/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
75 Зорница Димова Кондакова държавен експерт, отдел Методология, дирекция УМП ДИИ2-77/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
76 Моника Илиева Димова Съветник ДИИ2-78/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
77 Магдалена Николаева Зашева Младши експерт в отдел "Методология", дирекция УМП ДИИ2-79/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
78 Сюзан Махер Радуан Младши експерт в отдел "Методология", дирекция УМП ДИИ2-80/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
79 Ани Хараламбиева Хараламбиева Държавен експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-81/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
80 Дария Младенова Виткинова Главен експерт в дирекция ВОП ДИИ2-82/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
81 Даниела Сашова Цанова Старши юрисконсулт, отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2-83/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
82 Десислава Божидарова Методиева главен експерт, дирекция ФУС ДИИ2-84/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
83 Антоанета Иванова Чолакова старши експерт, отдел СПППТ, ГДТП ДИИ2-85/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
84 Николета Цветанова Цветкова главен експерт, дирекция ВОП ДИИ2-86/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
85 Силвия Любенова Грозданова Старши експерт в дирекция ФУС ДИИ2-87/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
86 Любомир Стефанов Сираков държавен експерт в дирекция ППТ ДИИ2-88/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
87 Мария Валентинова Офицерова Главен експерт в ТЗ Велико Търново, ГД ТП ДИИ2-89/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
88 Юлия Иванова Атанасова Главен експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-90/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
89 Пламена Емилова Николова Старши експерт в дирекция МРИТ ДИИ2-91/08.06.2018 г.
ДН1-120/30.01.2019 г.
ДИИ2-129/01.03.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
90 Божидара Евгениева Илиева главен експерт, дирекция ППТ ДИИ2-92/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
91 Ралица Симеонова Даскалова-Стаменова Директор на дирекция ВОП ДИИ2-93/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
92 Катя Георгиева Жекова Главен експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2-94/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
93 Деница Димитрова Германова Парламентарен секретар

ДИИ2-95/08.06.2018 г.
ДИИ2-95/20.06.2018 г.

ДН1-359/27.07.2020 г.

ДИИ2-363 от 31.07.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 38, ал. 2

чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2 

94 Ивайло Иванов Петков Директор на дирекция "МСИОТ" ДИИ2-96/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
95 Стоян Иванов Венчев Главен специалист в дирекция ППТ ДН1-97/12.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1
96 Радина Любомирова Хаджиева Младши експерт в отдел РТД, ГД ТП ДН1-98/02.07.2018 г.
ДИИ2-104/04.10.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
97 Иван Людмилов Иванов Главен специалист в дирекция ППТ ДН1-99/18.07.2018 г.
ДН1-101/27.08.2018 г.
ДИИ2-106/09.10.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
98 Алиса Людмилова Георгиева Главен специалист отдел ППТ, ГДТП ДН1-102/25.09.2018 г.
ДИИ2-105/08.10.2018 г.
ДН1-111/14.11.2018 г.
ДИИ2-113/19.11.2018 г.
ДН1-118/02.01.2018 г.
ДИИ2-121/31.01.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
по чл. 35, ал.1, т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
99 Силвия Трифонова Дончева  Държавен експерт дирекция МСИОТ ДН1-103/01.10.2018 г.
ДИИ2-107/31.10.2018 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
100 Стефан Антониев Даскалов Главен експерт дирекция ППТ ДН1-108/12.11.2018 г.
ДИИ2-116/10.12.2018 г.
по чл.35, ал.1 , т.1
по чл.35, ал.1, т.2
101 Антоанета Петкова Трънтова Главен експерт в отдел ЧРАИО ДН1-109/13.11.2018 г.
ДИИ2-110/13.11.2018 г.
по чл.35, ал.1 , т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
102 Мария Велева Мрънкова Главен експерт дирекция ППТ ДН1-112/19.11.2018 г.
ДИИ2-114/26.11.2018 г.
по чл.35, ал.1 , т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
103 Цветанка Борисова Тричкова Главен специалист в дирекция ФУС ДН1-115/03.12.2018 г.
ДИИ2-117/28.12.2018 г.
по чл.35, ал.1, т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
104 Елвира Огнянова Мишева Държавен експерт в дирекция МСИОТ ДН1-119/07.01.2019 г.
ДИИ2-124/06.02.2019 г.
по чл.35, ал.1, т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
105 Галя Кирилова Генева Главен експерт в дирекция АПОЧР ДН1-122/01.02.2019 г.
ДИИ2-128/27.02.2019 г.
по чл.35, ал.1, т.1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
106 Христо Бойков Йорданов Старши експерт в дирекция МРИТ ДН1-125/11.02.2019 г.
ДИИ2-130/05.03.2019 г.
по чл.35, ал.1, т.1
по чл.35, ал.1, т.2
107 Боряна Страхилова Петрова Държавен експерт в дирекция УМП ДН1-127/25.02.2019 г.
ДИИ2-132/19.03.2019 г.
по чл.35, ал.1, т.1
по чл.35, ал.1, т.2
108 Божидара Енчева Чуфарличева Главен експерт в дирекция АПОЧР ДН1-133/27.03.2019 г.
ДИИ2-134/27.03.2019 г.
 
по чл.35, ал.1, т.1
по чл.35, ал.1, т.2
109 Антоанета Петкова Трънтова Главен експерт в дирекция АПОЧР

ДН1-131/11.03.2019 г.

ДДИ2-135/08.04.2019 г.

по чл.35, ал.1 , т.1

по чл.35, ал.1, т.2

110 Диана Николова Димитрова главен специалист в отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -136 / 10.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
111 Иван Иванов Живков финансов контрольор ДИИ2 -137/  10.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
112 Евелина Михайлова Панева старши експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2 -138/ 11.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
113 Емил Богомилов Чолаков Главен експерт в дирекция УМП ДИИ2-139/11.04.2019 г.
ДН1-146/18.04.2019 г.
по чл.35, ал.1, т.2
по чл.35, ал.1, т.1
114 Пламен Владимиров Бакалов главен специалист в дирекция МСИОТ ДИИ2 -140/ 12.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
115 Савина Танева Недялкова държавен експерт в отдел СПППТ, Дирекция ТП ДИИ2 -141/ 12.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
116 Милка Христова Нанова директор на дирекция ППТ ДИИ2 -143/ 12.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
117 Катя Лозанова Първанова главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2 -144/ 17.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
118 Лилия Панкова Зерлиева старши експерт-юрист в дирекция МСИОТ ДИИ2 -145/ 18.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
119 Таня Миткова Динева главен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ ДИИ2 -147/ 18.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
120 Катя Георгиева Жекова главен експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -148/ 22.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
121 Иван Богданов Иванов главен експерт в дирекция ФУС ДИИ2 -149/ 22.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
122 Георги Димитров Мутафчиев главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2 -150/ 23.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
123 Емилия Костадинова Иванова главен специалист в дирекция ФУС ДИИ2 -151/ 24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
124 Цветанка Борисова Тричкова главен специалист в дирекция ФУС ДИИ2 -152/ 24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
125 Борис Бончев Бонев младши експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ ДИИ2 -153/ 24.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
126 Десислава Стоянова Горова главен юрисконсулт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2 -154/ 30.04.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
127 Златка Ангелова Крумова държавен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ ДИИ2 -155/ 02.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
128 Ивайла Богомилова Карадимова младши експерт в отдел МПАКК, дирекция МРИТ ДИИ2 -156/ 02.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
129 Красимира Николаева Карчева началник на отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2 -157/ 03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
130 Любомир Стефанов Сираков държавен експерт в дирекция ППТ ДИИ2 -158/ 03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
131 Станка Иванова Илиева директор на дирекция ФУС ДИИ2 -159/ 03.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
132 Никола Веселинов Маневски главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2 -160/ 07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
133 Радостина Валериева Мирева младши експерт в дирекция МРИТ, отдел ИСИ ДИИ2 -161/ 07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
134 Венцислав Кирилов Терзийски ръководител на ЗВО ДИИ2 -162/ 07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
135 Николай Илков Вълчев държавен експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП ДИИ2 -163/ 07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
136 Милка Иванова Паралска главен експерт в отдел СПППТ, дирекция ТП ДИИ2 -164/ 07.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
137 Руслан Тимерфаязович Нургалиев старши експерт в отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -166/ 08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
138 Венелина Въткова Червенкова началник на отдел  СПППТ, дирекция ТП ДИИ2 -167/ 08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
139 Юлия Страхилова Гъркова старши експерт в дирекция ФУС ДИИ2 -168/ 08.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
140 Красимир Григоров Шалев младши експерт в отдел СПППТ, дирекция ТП ДИИ2 -169/ 09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
141 Радина Любомирова Баткаджова младши експерт в о-л „РТД“, д-я „ТП“ ДИИ2 -170/ 09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
142 Екатерина Емилова Дацова директор на дирекция УМП ДИИ2 -171/ 09.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
143 Диляна Янкова Лозановa Главен експерт в дирекция АПОЧР ДН1-173/10.05.2019 г.  
ДИИ2-172/10.05.2019г.          
по чл.35, ал.2, т.1
по чл.35, ал.1, т.2
144 Георги Алипиев Георгиев държавен експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -174/ 10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
145 Юлиян Яворов Миланов старши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -175/ 10.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
146 Кристиана Тенчева Лозанова младши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -176/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
147 Мариана Ангелова Узунова-Дженкова главен юрисконсулт в о-л ПДОП, д-я АПОЧР ДИИ2 -177/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
148 Александър Стефанов Мутанов държавен експерт в д-я МСИОТ ДИИ2 -178/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
149 Димитър Веселинов Димитров главен експерт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2 -179/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
150 Мария Василева Луднева-Василева главен юрисконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР ДИИ2 -180/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
151 Дария Младенова Виткинова главен експерт в дирекция ВОП ДИИ2 -181/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
152 Албена Николаева Методиева началник на отдел ИСИ, дирекция МРИТ ДИИ2 -182/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
153 Даниела Ангелова Ненкова държавен експерт в отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2 -183/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
154 Елеонора Величкова Добрева държавен експерт в отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2 -184/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
155 Гергана Стефчова Нейкова държавен експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2 -185/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
156 Камелия Андонова Андонова главен юрисконсул в отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2 -186/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
157 Мая Ненкова Никовска началник на отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2 -187/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
158 Емилия Йорданова Митова главен счетоводител, дирекция ФУС ДИИ2 -188/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
159 Цветелина Николаева Николова-Георгиева главен експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2 -189/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
160 Петър Христов Градинаров младши експерт в отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -190/ 13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
161 Жени Енева Динева -Кръстева    Юрисконсулт в отдел СПППТ, дирекция ТП ДН1-191/13.05.2019 г.
ДИИ2-192/13.05.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
162 Радиана Стефанова Симеонова-Йонова държавен експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП ДИИ2 -193/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
163 Асен Тодоров Тодоров главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2 -194/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
164 Сюзан Махер Радуан старши експерт в отдел „Методология“, дирекция УМП ДИИ2 -195/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
165 Лазарина Иванова Тотова началник на отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2 -196/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
166 Десислава Божидарова Методиева главен експерт в дирекция Фус ДИИ2 -197/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
167 Николета Цветанова Цветкова главен експерт в дирекция ВОП ДИИ2 -198/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
168 Даниела Сашова Цанова главен юрисконсулт в о-л ПДОП, д-я АПОЧР ДИИ2 -199/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
169 Магдалена Николаева Зашева старши експерт в отдел „Методология“, дирекция „УМП“ ДИИ2 -200/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
170 Ралица Димитрова Илиева старши юрисконсулт в отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2 -201/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
171 Добри Колев Атанасов главен експерт в отдел РТД към ГД "ТП" ДИИ2 -202/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
172 Мария Енева Йочева главен експерт в дирекция ВОП ДИИ2 -203/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
173 Миглена Ивайлова Куцева старши експерт в отдел СППТ, дирекция ТП ДИИ2 -204/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
174 Аделин Здравков Младенов главен експерт отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2 -205/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
175 Антоанета Иванова Калбурджиева юрисконсулт в отдел СППТ, дирекция ТП ДИИ2-206/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
176 Василка Миткова Цанева началник на отдел ККД, дирекция УМП ДИИ2 -207/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
178 Силвия Любенова Грозданова старши експерт в дирекция ФУС ДИИ2 -208/ 14.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
179 Маринела Юриева Христова главен експерт в отдел МПАКК, дирекция МРИТ ДИИ2 -209/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
180 Златина Димова Лютова старши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -210/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
181 Ани Хараламбиева Хараламбиева директор на дирекция МРИТ, и. д директор МСИОТ ДИИ2 -211/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
182 Божидара Евгениева Илиева главен експерт в дирекция ППТ ДИИ2-212/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
183 Лиляна Василева Кирчева-Арсова директор на дирекция ТП

ДИИ2-213/ 15.05.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 2

184 Гергана Григорова Ракова държавен експерт  в дирекция ППТ ДИИ2 -214/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
185 Златина Маринова Николова главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР ДИИ2-215/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
186 Иван Людмилов Иванов главен специалист в дирекция ППТ ДИИ2-216/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
187 Моника Илиева Димова съветник ДИИ2 -217/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
188 Деница Димитрова Германова парламентарен секретар ДИИ2 -218/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
189 Емилия Момчилова Цветкова старши експерт в дирекция МСИОТ ДИИ2 -219/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
190 Ивелин Василев Славов директор на дирекция АПОЧР ДИИ2 -220/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
191 Ралица Симеонова Даскалова-Стаменова директор на дирекция ВОП ДИИ2 -221/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
192 Ваня Минчева Велкова старши инспектор в отдел РТД, дирекция ТП ДИИ2- 222/ 15.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
193 Силвия Николаева Василева Главен експерт в дирекция ФУС
ДН1-223/ 20.05.2019 г.
ДИИ2-224/20.05.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
194 Явор Ростиславов Шишков Младши експерт в отдел ККД, дирекция УМП ДН1-225/ 28.05.2019 г.
ДИИ2-226/28.05.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
195 Елвира Огнянова Мишева Държавен експерт в дирекция МСИОТ ДН1-227/ 03.06.2019 г.
ДИИ2-228/03.06.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
196 Магдалена Мирослава Ковачева Младши експерт в дирекция ВОП ДН1-229/ 05.06.2019 г.
ДИИ2-230/05.06.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
197 Десислава Стефанова Декова началник на отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -231/17.06.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2
198 Десислава Стефанова Декова началник на отдел САПТ, дирекция ТП ДИИ2 -232/20.06.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 
199 Надя Стоянова Гангалова           Старши юрисконсулт, одел ККД, дирекция УМП            

ДН1-233/ 26.06.2019 г.      
ДИИ2-234/26.06.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2

200 Андреана Христова Каишева    Юрисконсулт, одел СППТ, дирекция ТП                           ДН1-235/ 26.06.2019 г.  
ДИИ2-236/26.06.2019 г.        
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
201 Нели Руменова Аврамова          главен експерт в отдел ЧРАИО, дирекция АПОЧР             ДН1-237/ 27.06.2019 г. 
ДИИ2-238/27.06.2019 г.    
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
202 Николай Карамфилов Костов държавен експерт в дирекция „Програми и проекти в туризма“ ДН1-239 от 24.09.2019 г.
ДИИ2-240 от 24.09.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
203 Силвана Руменова Асенова старши експерт, отдел МПАКК, дирекция МРИТ ДН1-241 от 25.09.2019 г.
ДИИ2-242 от 25.09.2019 г.
чл. 35, ал. 1, т. 1
чл. 35, ал. 1, т. 2
204 Ани Юлиянова Найденова главен експерт в отдел ИСИ, дирекция МРИТ ДН1-243 от 26.09.2019 г.
ДИИ2-244 от 26.09.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
205 Олег Божков Стоянов държавен експерт в звено ИОСС ДН1-245 от 04.11.2019 г.
ДИИ2-246 от 04.11.2019 г.
по чл. 35, ал. 1, т. 1
по чл. 35, ал. 1, т. 2
206 Десислава Петрова Генова

главен специалист в дирекция ППТ

ДН1-247 от 30.12.2019 г.

ДИИ2-251от 30.01.2020 г.                                              

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т.  2

207 Милада Христова Каранджулова       главен специалист в дирекция ППТ                                            

ДН1-248 от 22.01.2020 г.

ДН3-249 от 23.01.2020 г.   

ДИИ2-250 от  30.01.2020 г.

ДИИ4-252 от  03.02.2020 г.                                       

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 3

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 4

208 Даниела Захариева Срадкова главен специалист в дирекция ППТ                                            

ДН1-253 от  17.02.2020 г.

ДИИ2-254 от 17.02.2020 г.

ДН1-326 от 01.06.2020 г.

ДИИ2-331 от 03.06.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т.  2

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

209 Симона Валериева Владимирова главен експерт в отдел ЧРАО, дирекция АПОЧР                                 

ДН1-255 от  16.03.2020 г.

ДИИ2-260 от  03.04.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1 

по чл. 35, ал. 1, т. 2

210 Джулиета Викторова Никова държавен експерт в  дирекция МСИОТ

ДН1-257 от  01.04.2020 г.

ДИИ2-272 от  27.04.2020 г

по чл. 35, ал. 1, т. 1 

по чл. 35, ал. 1, т. 2

211 Диана Сотирова Цацарова юрисконсулт в  дирекция МСИОТ

ДН1-258 от  01.04.2020 г.

ДИИ2-266 от 23.04.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

212 Марияна Кръстанова Хънтева главен юрисконсконсулт в отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДН1-262 от 16.04.2020 г.

ДИИ2-293 от13.05.2020 г

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

213 Сашка Николова Дичева Директор на дирекция ФУС

ДН1-265 от 21.04.2020 г.

ДИИ2-294 от 13.05.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

214 Веселин Тодоров Джелатов Директор на дирекция ППТ

ДН1- 270 от 27.04.2020 г.

ДИИ2-313 от 18.05.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

215 Диана Колева Йорданова младши експерт в отдел РТД, дирекция ТП

ДН1-275 от 04.05.2020 г.

ДИИ2-322 от 28.05.2020 г

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

216 Ваня Петрова Рагина-Пеевска държавен експерт в отдел САПТ, дирекция ТП

ДН1-355 от 16.06.2020 г.

ДИИ2-357 от 14.07.2020 г

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

217 Борислава Стоянова Стоянова старши инспектор по чл. 46 от ЗА в Инспекторат 

ДН1-356 от 08.07.2020 г.

ДИИ2-366 от 03.08.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

218 Христо Димчев Кацаров                                  съветник в политически кабинет

ДН1-360 от 27.07.2020 г.

ДИИ2-362 от 30.07.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

219 Цветелина Михова Лазарова началник на политически кабинет ДН1-367 от 04.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1
220 Татяна Василева Пройчева директор на дирекция ВОП

ДН1-361 от 29.07.2020 г.

ДИИ2-374 от 26.08.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

221 Елвира Георгиева Иванова младши експерт в  отдел САПТ, дирекция ТП

ДН1-364 от 03.08.2020 г.

ДИИ2-372 от 21.08.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

222 Мария Михайлова Мусова главен специалист в дирекция ТП ДН1-365 от 03.08.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1
223 Мария Милчева Димитрова-Панайотова началник на отдел ПДОП, дирекция АПОЧР

ДН1-368/10.08.2020 г.

ДИИ2-377 от 09.09.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

224 Ели Маринова Калушева младши експерт, дирекция МСИОТ

ДН1-369 от 12.08.2020 г.

ДИИ2-370 от 17.08.2020 г.  

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2 

225 Цветелина Костадинова Сокерова младши експерт в отдел САПТ, дирекция ТП

ДН1-371 от 20.08.2020 г.

ДИИ2-380 от 16.09.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

226 Лиляна Василева Кирчева-Арсова началник на отдел САПТ, дирекция ТП

ДН1-358/27.07.2020 г.

ДИИ2-373 от 26.08.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

227 Габриела Веселинова Димитрова специалист, звено ИОСС

ДН1 - 378/16.09.2020 г.

ДИИ2-388 от 19.10.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.1

по чл.35, ал.1, т.2

228 Емил Йорданов Пенчев специалист, дирекция ППТ

ДН1-379 от 16.09.2020 г.

ДИИ2-389 от 23.10.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

229 Петър Иванов Петров началник на отдел МПАКК, дирекция МРИТ

ДН1-381 от 01.10.2020 г.

ДИИ2-390 от 28.10.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

230 Красимир Евтимов Тасев старши експерт в отдел Методология, дирекция УМП

ДН1-382 от 01.10.2020 г.

ДИИ2-385 от 08.10.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

231 Савина Танева Недялкова държавен експерт в отдел РТД, дирекция ТП

ДН1-383 от 02.10.2020 г.

ДИИ2-391 от 02.11.2020 г.

ДН1-402 от 02.02.2021 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

по чл. 35, ал. 1, т. 1 

232 Десислава Петрова Генова

юрисконсулт в отдел СПППТ, дирекция ТП

 

ДН1-376 от 04.09.2020

ДИИ2-384 от 02.10.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

233 Светлозара Иванова Милчева младши експерт в дирекция ППТ

ДН1-387 от 15.10.2020 г.

ДИИ2-392 от 03.11.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

234 Мария Михайлова Стоянова главен специалист

ДН1-386 от 12.10.2020 г.

ДИИ2-393 от 10.11.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

235 Цветанка Борисова Тричкова старши експерт, дирекция ФУС

ДН1-395 от 01.12.2020 г.         

ДИИ2-401 от 22.12.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

236 Надя Стоянова Гангалова главен експерт, дирекция УМП

ДН1-396 от 01.12.2020 г.

ДИИ2-400 /21.12.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

237 Силвана Руменова Асенова старши експерт, дирекция МРИТ 

ДН1-397 от 01.12.2020 г.

ДИИ2-399 /08.12.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

238 Инна Георгиева Юнакова младши експерт, дирекция ТП

ДН1-394 от 23.11.2020 г.

ДИИ2-398 от 07.12.2020 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1

по чл. 35, ал. 1, т. 2

239 Светлана Николаева Големанова старши експерт, дирекция УМП ДН1-403 от 19.02.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 1
240 Савина Танева Недялкова държавен експерт в дирекция ТП, отдел СПППТ ДИИ2-405 от 25.02.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon