Откриване на учебната година в Професионалната гимназия по туризъм и в Икономическия университет във Варна

15 септември 2022
Снимка
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon