Участия на туристически изложения в България през 2018 г.

01 октомври 2017

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 
Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. има следната визия:
България е популярна туристическа дестинация в четирите сезона; с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи пред основните конкуренти.
Мисията на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2018 г. е създаване на благоприятна среда и условия за повишаване на конкурентоспособността на туристическия сектор, подобряване качеството на предлагания продукт и устойчивото развитие на дестинацията и районите.
Фокусът ще бъдат устойчивото развитие и промотирането на културно-историческия туризъм и балнео, спа и уелнес, съчетан със специфичните видове туризъм за дадения туристически район.

Приложение 3 - Национални събития 2018

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon