Участия на туристически изложения в България през 2014 г., организирани от Министерство на икономиката и енергетиката

В изпълнение на Годишната програма за реклама за 2014 г. МИЕ организира участие на туристически изложения в България за представяне на страната като атрактивна туристическа дестинация. В програмата са включени участия с национални и информационни щандове, списък на които можете да изтеглите оттук: