Предстоящи събития в България през 2020 г.

14 октомври 2019

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. има следните мисия и визия:

Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг активности, увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи.

Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2020 г. е утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация с добре разпознаваем висококачествен туристически продукт.

Предвид разпространението на COVID-19, редица предстоящи събития са отменени или отложени. В тази връзка Ви съветваме, да проверявате сайтовете им за допълнителна информация.

Приложение 5 - Предстоящи събития в България 2020 г. 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon