Туристическа борса "Вашата ваканция" - Бургас (24-25 април 2014 г.)

Тринадесето издание на Туристическа борса "Вашата ваканция" - Бургас ще се проведе на 24-25 април 2014 г. Министерството на икономиката и енергетиката официално подкрепя форума като важен за популяризиране и развитие на Черноморския туризъм. Освен като съорганизатор на събитието, министерството ще представи България като туристическа дестинация с информационен щанд от 12 кв. м.

Повече информация за Туристическа борса "Вашата ваканция" - Бургас можете да намерите на интернет страницата http://www.brta.eu.