Международно туристическо изложение „ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“ Интер Експо Център, София /13.02 – 15.02.2020/

17 октомври 2019

НА ВНИМАНИЕТО НА

ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ,

БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ   И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ                                                                                    

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

/13.02 – 15.02.2020/

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерството на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд на България на 37-то издание на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, което ще се проведе в Интер Експо център в периода 13-15 февруари 2020 г.

Ваканция/Спа Експо“ е най-мащабният туристически форум в България, предназначен за професионалисти и широка публика. През 2019 година участие в мероприятието са взели над 20 000 специалисти от туристическата индустрия – участници, посетители и гости.

Предстоящото 37-то издание през 2020 година ще постави акцент върху здравния и винен туризъм, чрез обособяването на специализирани зони – “MEDICAL/SPA & SPA CORNER” и “WINE DESTINATIONS” с цел по-атрактивно представяне на компаниите, с възможност за договаряне с потенциални партньори, промотиране на продукти и дестинации, съпътстващи събития.       

          Изложението е предназначено за професионалисти и широка публика.

          Профилът на участниците включва туроператори и туристически агенции, хотели, балнеологични курорти и спа центрове, общини, национални и регионални туристически сдружения, пътнически агенции и авиокомпании, професионални учебни заведения, софтуерни и други свързани с туристическия бизнес компании.

На изложението ще имате възможност да покажете нови туристически продукти, да срещнете партньори, да обмените идеи и да се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.holidayfair-sofia.com/

Желаещите да участват на националния щанд на Министерството на туризма трябва да изпратят заявление за участие, мостра/и от рекламни материали и описание на атрактивно представяне на продукта. При заявено желание за участие с анимация по време на изложението е необходимо представяне на сценарий.

Допуснатите до участие организации няма да заплащат такса.

Максималният брой на работните места съгласно проекта на рекламния щанд е 25 /двадесет и пет/. При достигане на максималният брой се прекратяват записванията.

Моля да заявите своето участие до 15 януари 2020 г., като изпратите попълнено заявление на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ №1, Министерство на туризма.

За допълнителна информация относно условията и документите за участие се обръщайте към Ани Найденова, главен експерт, отдел Изложения, събития и информация“, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02 90 46 782 и e-mail: a.naydenova@tourism.government.bg

 

Заявление за участие

 

 

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon