Календар на предстоящите за 2021 г. събития с туристическа насоченост в България

14.12.2020

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

Годишната програма за национална туристическа реклама за 2021 г. има следните мисия и визия:

Утвърждаване на доверието и налагане на положителен имидж на България като безопасна, сигурна и предпочитана туристическа дестинация, предлагаща устойчив, разнообразен и висококачествен туристически продукт през четирите сезона на годината. Насърчаване на вътрешния туризъм и входящия туристопоток от съседните и генериращи пазари. 

Развитие и задълбочаване на сътрудничеството с българския туристически бизнес, браншовите асоциации и организации, общински администрации, медии и други ангажирани със сектора страни 

Реализиране на промоционални кампании и позициониране на специализирани видове туризъм, които могат да се практикуват през четирите сезона на годината

 

Предвид разпространението на COVID-19, редица предстоящи събития са отменени или отложени. В тази връзка Ви съветваме, да проверявате сайтовете им за допълнителна информация.