Образец на заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости