Туристически информационни центрове

Чупрене

Туристически информационен център, с. Чупрене

Адрес: с. Чупрене, обл. Видин, ул. "Асен Балкански" № 70, п.к. 3950

Моб. тел.: 0885 243440

E-mailticchuprene@abv.bg

Предлагани услуги:

Предоставя информация за:

  • туристическите обекти в общината;
  • маршрути в общината;
  • места за настаняване и др.

Шабла

Туристически информационен център, гр. Шабла

Адрес: 9680 гр. Шабла, ул. "Равно поле" №36 А

Тел./факс: 05743 40-88

E-mailgalina.anastasova@icentres.nettic@ob-shabla.org

Предлагани услуги:

Широка Лъка

Туристически информационен център, с. Широка Лъка

Адрес: 4710 с. Широка лъка, обл. Смолян

Тел./факс: 03030 2222

E-mailpesponedelnik@abv.bg

Предлагани услуги:

Шумен

Туристически информационен център, гр. Шумен

Адрес: 9700 Шумен, бул. "Славянски" 17

Тел./факс: 054 857 773

E-mailtic@shumen.bgshumen_opt@abv.bg

Предлагани услуги:

Страници

Subscribe to Туристически информационни центрове