Шабла

Туристически информационен център, гр. Шабла

Адрес: 9680 гр. Шабла, ул. "Равно поле" №36 А

Тел./факс: 05743 40-88

E-mailgalina.anastasova@icentres.nettic@ob-shabla.org

Предлагани услуги:

  • Информация относно настанителна база и заведения за хранени развлечения на територията на общината;
  • Информация за разписание на автобуси, за възможности за посещение на туристически маршрути в района;
  • Посещение и разглеждане на паметници на културата, музейни сбирки, наблюдение на редки видове птици в защитена местност "Дуранкулашко езеро";
  • Възможности за провеждане на спортни състезания;
  • Участва в туристически борси и изложения.