Велинград

Туристически информационен център, гр. Велинград

Адрес: гр. Велинград, обл. Пазарджишка, пл. "Свобода"

Тел.: +359 359 58401

Факс: +359 359 58451

Ел. поща: icvelingrad@abv.bg

Ел. адрес: http://tic.velingrad.bg

Работно време: 

понеделник-петък: 08:00-18:00 ч.;

събота-неделя: 09:00-17:00 ч.

Предлагани услуги:

Предмет на дейността на ОП "Туристически информационен център - Велинград" е информационно обслужване, провеждане на активен маркетинг и реклама на туристическия продукт и експониране на туристическите обекти на дестинация Велинград на национални и международни туристически изложения.

Предприятието извършва и следните дейности и услуги:

1. Стопанисване, експлоатация и поддържане на сградата на информационния център;

2. Организиране и управление на дейности, свързани с туристическия продукт на териоторията на общината, включително: информационно и екскурзоводско обслужване на туристи; атракционни услуги, позиционирани в общинска собственост - езеро Клептуза, паркове и други; туристически изложения, борси и представяния; пешеходен, културен, фолклорен, еко, познавателен, събитиен и други допустими дейности, съобразени с юридическия статут на предприятието;

3. Подпомага сътрудничеството между институции, организации и други структури в сферата на туризма;

4. Изпълнява дейности, според нормативната уредба за туристическите информационни центрове и Закона за туризма;

5. Предоставяне на помещения и/или части от тях под наем или за ползване срещу заплащане;

6. Организиране и провеждане на курсове, семинари, коктейли и търговски презентации срещу заплащане;

7. Организация на дейността на юридически и физически лица, които осъществяват дейност на територията на информационния център, включително платени такива: технически услуги, реклами и рекламни материали и други съпътстващи дейности, свързани с обслужването на клиентите;

8. Разработване и реализиране на центъра като представител на Община Велинград за проектни предложения в партньорство с други институции, с неправителствени организации, с представители на малкия и средния бизнес;

9. Поемане на дейността по представяне на общината и бизнеса на територията на Община Велинград при провеждане на официални срещи и мероприятия, посрещане на гости, делегации и др. ОП "ТИЦ" организира и координира изработката на рекламни и информационни материали и извършването на реклама на туристическа дестинация Велинград;

10. Актуализиране и поддържане на текуща информация на интернет сайтове на община Велнград и други организации;

11. Изработване и актуализиране на база данни, списъци и друг формат информация за икономическите отрасли на територията на общината.