Горна Оряховица

Туристически информационен център, гр. Горна Оряховица

Адрес: гр. Горна Оряховица 5100, пл. "Г. Измирлиев" №5, п.к. 6

Тел./факс: 0618 205 06

E-mailtic_go_2004@yahoo.com

Предлагани услуги:

  • Предоставя информация за туристическото предлагане в община Горна Оряховица;
  • Извършва маркетинг и промоция на туристическите обекти в общината;
  • Предоставя информация за обекти на туризъм в страната.