Елена

Туристически информационен център, гр. Елена

Адрес: гр. Елена 5070, ул. "Иларион Макариополски" №13

Тел./факс: 06151 74 30

E-mailotic@elena.bg

Предлагани услуги:

Предоставя пълна информация за:

  • обектите за настаняване;
  • заведенията за хранене и развлечения;
  • природните забележителности;
  • културно-историческото наследство;
  • туристически маршрути и еко-пътеки;
  • транспортната инфраструктура;
  • полезни телефонни;
  • културни и спортни събития, чествания, спектакли и празнични прояви.
  • центърът съдейства за промоцията на туристическия продукт "Еленски Балкан".