Балчик

26.12.2014

Туристически информационен център, гр. Балчик

Адрес: 9600 Балчик, пл. "21-ви септември" № 6

Тел./факс: 0579 7 10 87

E-mailtic@balchik.bg

Предлагани услуги:

  • Предоставя безплатно актуална информация за настаняване, заведения за хранене и развлечение, транспортни връзки, културни обекти, забележителности, туристически агенти, туроператори и др.;
  • Дава възможност на всички категоризирани туристически обекти и регистрирани туроператори и туристически агенти да оставят рекламни материали, които се разпространяват безплатно и коректно;
  • Разпространява рекламни материали;
  • Приема жалби, сигнали и предложения и предоставя информация за компетентността на различните институции по въпроси свързани с туризма.