Заповеди за изменения на условията за подаване на заявления за участие в тръжните процедури за отдаване под наем на морски плаж "Варвара", "Божурец-Топола 1" и "Червенка"

26 март 2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България по повод на ограничението на разпространението на коронавирусната пандемия и предвид откритите тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове "Варвара", "Божурец-Топола 1" и "Червенка", Министерството на туризма съобщава, че министърът на туризма промени със заповеди условията за подаване на заявления за участие в горепосочените тръжни процедури.

Останалите условия и срокове в заповедите за откриване на тръжните процедури и тръжната документация остават в сила.

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-62/27.02.2020 г.- морски плаж „Варвара“, общ. Царево, обл. Бургас

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-61/27.02.2020 г.- морски плаж „Божурец-Топола 1“, общ. Каварна, обл. Балчик

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-72/12.03.2020 г.- морски плаж „Червенка“, общ. Созопол, обл. Бургас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon