Заповед за определяне за спечелил кандидат на предложилия следващата по размер цена участник в търг за отдаване под наем на морски плаж „Крапец Север - част 2“ , находящ се в община Шабла, област Добрич