Заповед за определяне за спечелил кандидат на предложилия следващата по размер цена участник в търг за отдаване под наем на морски плаж „Младост ММЦ“ , находящ се в община Приморско, област Бургас