Заповед за определяне за спечелил кандидат на предложилия следващата по размер цена участник в търг за отдаване под наем на морски плаж „Стамополу – Перла 1“ и морски плаж „Стамополу – Перла 2“, находящи се в община Приморско, област Бургас