Заповед за определяне за спечелил кандидат на предложилия следващата по размер цена участник в търг за отдаване под наем на морски плаж "Кабакум - централен", находящ се в община Варна, област Варна