Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Бяла - централен 5", община Бяла, област Варна