Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Крапец - север" - част 2, община Шабла, област Добрич