Заповед за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Къмпинг Китен", община Приморско, област Бургас