Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на морски плаж "Караагач", находящ се в община Царево, област Бургас