Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на морски плаж "Акротирия-Запад 2", община Несебър, област Бургас