Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на отделена част от морски плаж "Попски плаж-север 5", находящ се в община Царево, област Бургас