Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на отделена част от морски плаж "Поморие- Почивни станции", находящ се в община Поморие, област Бургас