Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на отделена част от морски плаж "Моби Дик", находящ се в община Балчик, област Добрич