Заповед на министъра на туризма за спиране на тръжна процедура за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Мечата дупка 1" и морски плаж "Мечата дупка 2", находящи се в община Царево, област Бургас

07 септември 2021
Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon