Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Кранево-юг 1", община Балчик, област Добрич