Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Къмпинг Черноморец", община Созопол, област Бургас

03 август 2018

Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Къмпинг Черноморец", община Созопол, област Бургас

 

Заповед

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon