Заповед на министъра на туризма за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Варвара", община Царево, област Бругас

07 февруари 2018

Заповед за прекратяване на тръжна процедура, открита със Заповед № Т-РД-16-409/28.12.2017 г. на министъра на туризма за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект- изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Варвара", община Царево, област Бургас

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon