Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица на морски плаж „Кабакум-юг“,индивидуализирана с наименование морски плаж "Кабакум-Бисер"