Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Крапец-север", находящ се в община Шабла, област Добрич