Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Кабакум-Север 1", находящ се в община Варна, област Варна