Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Вили Чайка", находящ се в община Балчик, област Добрич