Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на морски плаж "Бяла-централен 2", находящ се в община Бяла, област Варна