Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ територия общо заета от морски плаж "Камчия-Север3", "Камчия-Север4" и "Камчия-Север5"