Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващи част от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“

13 април 2018

Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелил участник в проведен търг за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващи част от морски плаж „Къмпинг Европа“, индивидуализирана като „Къмпинг Европа – част 8“ и част от морски плаж „Божурите“, находящи се в община Поморие, област Бургас.

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon