Заповед на министъра на туризма за определяне на спечелилия търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж ,,Балчик-Двореца“, находящ се в община Балчик, област Добрич