Годишна програма за национална туристическа реклама 2016 година

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 

При изготвянето на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2016 г. са взети предвид:

  • Тенденциите и анализите за развитие на туризма в световен мащаб, статистическите данни и проучвания на българския туристически продукт, профила на чуждестранните и български туристи у нас спрямо конкурентни пазари в периода 2014-2015 г. 
  • Дейностите, заложени в съдържанието на програмата, ще бъдат изпълнявани съобразно бюджета за реклама, с който Министерството ще разполага за 2016 г.
  • Препоръките и информация, получена като обратна връзка от бизнеса. 

Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2016 г. е устойчиво развитие на България като целогодишна туристическа дестинация с фокус върху културно-исторически туризъм, съчетан със специфичните видове туризъм за дадения туристически регион. 

Акцентите  за 2016г. :

  • Утвърждаване и повишаване на присъствието на традиционните целеви пазари и привличане на нови перспективни пазари;
  • Стимулиране на вътрешния туризъм;
  • Създаване и утвърждаване на силни регионални брандове с акцент върху специфичния за региона туристически продукт;
  • Активно използване на онлайн маркетинг инструменти;
  • Утвърждаване на традиционни продукти – летен морски и зимен ски туризъм;
  • Развитие на специализирани видове туризъм – спа и балнео туризъм, кулинарен и винен, еко и приключенски туризъм, голф, бизнес, фестивален, градски (сити брейкс).

Документи: