Цели на администрацията на Министерство на туризма за 2019 г.