Цели на администрацията на Министерство на туризма за 2020 г.