Ръководство за възможности за финансиране

05.05.2015

Ръководство за финансиране от ЕС за туристическия сектор 2014-2020 г. може да откриете тук.