Приключи изпълнението на проект DTP1-114-2.2 CultPlatForm_21 „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”

22 юли 2019

Приключи изпълнението на проект DTP1-114-2.2 CultPlatForm_21 „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”

 

В периода 01.01.2017 – 30.06.2019 г. Министерството на туризма изпълни проект „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век”, финансиран по транснационална програма „Дунав“ 2014-2020. По проекта България и шест други дунавски страни (Австрия, Германия, Румъния, Сърбия, Унгария и Словения) популяризираха малко известни, но привлекателни за туристите културни и исторически обекти по поречието на река Дунав. Министерството на туризма на Република България като партньор по проекта създаде 3D компютърна  визуализация и видео клипове на културни и исторически обекти в град Видин. Сред българските исторически паметници са крепостната система „Калето“; средновековната крепост „Баба Вида“; музеят „Кръстата Казарма“; Историческият музей „Конака“; Еврейската синагога; турската поща в крайдунавския парк; драматичният театър „Вида“; църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец; Археологическият музей - Епиграфски център и други.

Четири интерактивни киоск терминала бяха доставени и инсталирани във важни културни и туристически точки в град Видин. На всеки киоск посредством интерактивна карта могат да бъдат видяни видео и текстова информация за общо 16 културни и туристически обекта на 5 езика - български, английски, немски, румънски и сръбски. Част от клиповете са с внедрена компютърна 3D визуализация, за да покажат обектите в техния най-добър период и блясък.  Аудио-гидове с аудио информация за 16-те обекта в гр. Видин са на разположение на туристите в града на 5 езика.

Изпълнението на проекта има за цел да направи Дунавския регион в България по-видим на транснационално ниво, да допринесе за по-добрата разпознаваемост на  град Видин в Дунавския регион и да доведе до по-голям туристически интерес.

 

3D компютърната  визуализация, информацията и видеоклиповете могат да се видят на този линк https://s-a-t.eu/vidin-2019/map_vo_bg.html

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon