Приключили проекти 2014-2020

30.08.2018

Проекти, изпълнени от Министерство на туризма (МТ) като директен бенефициент по оперативни програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 
Име на проекта Стойност 
1

Проект DTP1-114-2.2 CultPlatForm_21 „Дунавска културна платформа – креативни места на 21 век” (Danube Culture Platform - Creative Spaces of the 21st Century")

3 279 639,24 лв.
2

„Съвместни инициативи за промоция на трансграничния регион България -Турция като атрактивна туристическа дестинация -JOINT TOUR“ CB005.1.22.055

207 445 лв.
3

„Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България” GRO/SME/16/C/071-Tourism

91 709 лв.
4  „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание” COS-TEDEN-2015-3-05  132 929 лв.
5 „Техническа помощ за българския координатор на ПО 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион“ 123 608 лв.