Проект „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното и природно наследство в трансграничния регион“ (с акроним TOURISM-e)

09 юли 2019

Проект „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното и природно наследство в трансграничния регион“ (с акроним TOURISM-e)

Министерство на туризма изпълнява проект „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното и природно наследство в трансграничния регион“ (с акроним TOURISM-e), одобрен за финансиране по  Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Партньори по проекта са Министерството на туризма на Република Гърция, Колеж по туризъм. - Благоевград, Асоциацията на хотелиерите в Солун, Община Сандански и Общинското предприятие  за спа и туризъм в Александруполис.

Проектът е насочен към подобряване на достъпа до информацията за обекти от културното наследство в транс-граничния регион с оглед на тяхното промотиране и развитие. Главната цел на проекта е да се увеличи броя на туристите в транс-граничния регион чрез консолидиране на информацията, продуктите и услугите с помощта на иновативни ИКТ технологии. Това ще се постигне посредством валоризиране на културното наследство за туристически цели в транс-граничния регион. С този проект ще се повиши информираността и интереса за посещение на обекти от културното и природното наследство в трансграничния регион.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon