Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание

Проект “Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България – II издание”,  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 699265 от 18.01.2016 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на програма COSME(2014-2020) на Европейския съюз. 

Листовка с информация за проекта

Online information leaflet

Брошура „EDEN - пътешествие из България“

Brochure „EDEN - journey across Bulgaria“